Regler

Her beskrives i korte trekk spillereglene for minigolf. Det finnes flere andre regelsett som for eksempel

«INTERNASJONALE SPILLEREGLER» og «REGLER FOR KONKURRANSEDELTAGERE».
• Hver bane skal spilles med en minigolfkølle og 1 ball.
• Det gjelder å slå ballen i hull på så få slag som mulig.
• Et slag teller 1 poeng.
• En spiller har 6 forsøk til å få ballen i hull på. Hvis spilleren ikke klarer dette så noteres spilleren for 7 poeng, og har således avsluttet banen.
• Ballen skal spilles fra et valgfritt sted i startfeltet.
• Første slag spilles alltid fra startfeltet, og hvis man ikke passerer den røde grenselinjen i første slag, skal det etterfølgende slag også slås fra startfeltet. Man fortsetter slik til man har passert grenselinjen. Det er vert å merke seg at det også finnes baner uten grenselinjer, her skal man slå alle slag fra startfeltet, til man får ballen i hullet.
• Når man på en bane med grenselinje har passert denne, må spillet fortsette fra der hvor ballen ligger. Hvis ballen stopper ved vantet eller ved et hinder, kan ballen flyttes ut 20 cm. fra vantet og 50 cm. fra hinder. Hvis ballen kommer tilbake over grenselinjen, må ballen flyttes frem til det punkt, hvor den passerte grenselinjen i returløpet. Kommer ballen utenfor banen, er det to muligheter. Skjer det før at den har passert grenselinjen, spilles det etterfølgende slag fra startfeltet. Skjer det etter at den har passert grenselinjen, må den legges inn på banen der ballen passerte vantet

• Det bør bemerkes, at det å slå ballen over vantet ikke gir noen form for straffepoeng!
• Når runden er avsluttet, telles poengene sammen, og spilleren med den laveste poengsum har vunnet